Mynd i'r cynnwys

Dwi isio trio hwn!

Ebrill 10, 2018

Advertisements

Sortio stwff Nain

Medi 21, 2017

Bedair blynedd bron ar ôl colli Nain dwi wedi bod yn mynd drwy’r cardiau, llythyrau ac ati oedd yn eiddo iddi a theulu Taid ac wedi dal y clwy hel achau yn y broses. Buom yn bodio drwy hen lyfr nodiadau ei Mham yng nghyfraith a chanfod yr englynion hyn a ysgrifennodd Hedd Wyn ym 1907 i’w ffrind a’i gymydog Bob (hen hen yncl i mi) a dreuliodd amser yn Seland Newydd :-

Ellis sydd am droi i holi -A oes hwyl

Yn New Zealand Bobby

Neu a oes gennyt ti 

Yna arian aneiri?

Heb balldod o’r pellder – I Gymru Wen

Gwna gamau iach dibryder

Rho fordaith tyrd ar fyrder

I Walia’n ôl yn filionêr.

A welwyd erioed “flog” mor foel

Gorffennaf 26, 2017

Mae gen i ddigon i ddweud ond dim egni i wneud! 😀

19

Hydref 22, 2012

Erbyn hyn mae blwyddyn arall wedi pasio a finnau wedi syrfeifio pedair mlynedd ar bymtheg o’r M.E. *Pat i fi’n hunan ar fy nghefn*! Fel pob blwyddyn mae uchafbwyntiau ac is-bwyntiau wedi bod. Treuliais dalp go sylweddol ddechrau’r haf yn llenwi un o’r ffurflenni felltith ar gyfer y giwed filiening yna sy’n erlid pobl sal ac anabl, blwmin ATOS. Dwi wedi clywed pob math o straeon ofnadwy am bobl yn cael eu gadael ar y clwt ganddynt, heb geiniog i fyw arni, ond eto ddim hanner ffit i weithio. Er mawr sioc i mi, mi gefais ddyfarniad ffaffriol ganddynt, cymaint o sioc fel i mi gael relapse arall yn yr haf a dwi dal i ddioddef effaith hynny.

Dwi wedi cael  llawer o gysur yn ddiweddar yn darllen gwaith Richard Rohr, sylfaenydd Center for Action and Contemplation yn New Mexico, U.D.A. Mae yna rywbeth yn ei waith ef sy’n rhoi pwyslais ar “fod” yn hytrach na “gwneud” sy’n llesol i mi. Wedi’ cyfan, yn fodau dynol y cawsom ein creu, “human beings” nid “human doings.”

Nid yn ein mynd a’n dod mae’n gwerth

Ond yng ngwaed ei ddwyfol aberth.

A dweud y gwir dwi ddim yn iawn…

Mai 18, 2012

This illness is to fatigue what a nuclear bomb is to a match. It’s an absurd mischaracterization ~ Laura Hillenbrand

 

Ddoe pan o’n in dref, sgwrsio hefo rhywun. Holi am Mam, yna finne’n dweud ei bod yn altro. Yna sbio arna innau ac yn lle holi, jyst datgan “TI’N iawn”.

Ydw dwi ar fy nhraed o bryd i’w gilydd dyddiau yma yn lle bod yn styc yn gwely rownd ril. Ydi mae’r gadair olwyn drydan wedi ei gyrru yn ol i’r ganolfan a sgwter bach trydan yn gwneud y tro rwan ac mae’r 5 mlynedd dwetha wedi bod yn Frenin o’i gymharu ar 13eg flaenorol, ond tydw’i ddim yn IAWN er y byddwn i’n rhoi holl aur y byd i fod.

Ddudes i hyn? Naddo. Jyst ateb “yp and down”.

Be o’n i isho’i ddweud mewn gwirionedd oedd:
“Nachdw, dydwi ddim yn IAWN. Dwi’n yn gwybod be ydi IAWN. Dwi heb fod yn IAWN ers cyn cof!”
Ond wnes i ddim.
Cario mlaen hefo’n “yp and down” neu’n nhri fersiwn o “golew” – yr un joli, yr un so so a’r un diflas fydd hi.

Mae egni’n rhy brin i’w wastio’n ateb yn onest ac mae’n bwysig dal i wisgo’r masg.
Tydio ddim yn “neis” i ddweud y gwir nachdi?

Y Cwpwrdd

Ionawr 10, 2012

Roedd Nain yn arddangos ei llestri ffair
yn browd yn ei chwpwrdd cornel
Ond cuddio fy nhrysor wnaf i rhag y byd
fel pe bai ond ysbwriel.

Mae’n “Ab Fab” cael yr “all-clear” a churo cancr

Rhagfyr 23, 2011

O blith arlwy Nadoligaidd y BBC, un o’r rhaglenni sydd yn cael y sylw mwyaf ymlaen llaw yw Absolutely Fabulous. Fel un o gyfresi mwyaf poblogaidd ei dydd ac un sy’n parhau i gadw nifer o ddilynwyr ffyddlon, mae’r sylw’n ddigon naturiol. Dyma un o’m hoff sitcoms pan oeddwn yn iau ac rwy’n edrych ymlaen yn arw am ddau episod newydd dros yr ŵyl.

Mae mwy fyth o sylw eleni wrth gwrs oherwydd bod Jennifer Saunders, yr actores sy’n chwarae rhan Edina, ac awdur y gyfres, wedi dioddef cymaint gyda’i iechyd tros y ddwy flynedd diwethaf. Mae wedi bod drwy’r drin go iawn wrth ymdopi yn gyntaf a chancr y fron ac yna a chyfnod o iselder.  Un peth sy’n fy ngwneud ychydig yn anghyfforddus wrth ddarllen ei hanes, yw natur y pennawdau a’r iaith a ddefnyddir. Ceir pennawdau dramatig megis  “brwydr fuddugoliaethus ” a “curo cancr y fron”. Fel un sydd wedi gweld fy Mam yn gorfod delio a’r cancr hwn ar dri achlysur gwahanol dros y bymtheng mlynedd diwethaf, mae fy nghydymdeimlad llwyr â’i phrofiad ac rwy’n rhannu’n llwyr yn y dathlu ei bod wedi dod mor bell ac yn awr gymaint gwell. Ond fedrai ddim peidio ‘chwaith a theimlo fod yr hanes yn cael ei or-symleiddio ac efallai ychydig yn gamarweiniol. Mor gynnar â Mehefin 2010 roedd y Telegraph a’r Daily Mail yn datgan ei bod wedi cael yr “all-clear” fis ynghynt, a’r “frwydr wedi ei hennill”: Darllen rhagor…